welkom bij dorpskamer de den appelscha

Geschiedenis Stichting

De Gemeente organiseerde in 2018 zogenoemde dorpsgesprekken. De hoge opkomst in Appelscha was onverwacht, maar erg bemoedigend. Er werd in groepjes gediscussieerd en er werden ideeën geopperd. Er kwam enthousiasme. Wat uit die gesprekken naar voren kwam, werd door ambtenaren uitgewerkt. Er kwamen vervolggesprekken met mensen die zich hadden opgegeven om de handen uit de mouwen te steken.
En zo werden met hulp van ambtenaren vervolgstappen gezet. Een aantal vormde een kookgroep. Anderen gaven zich op voor het organiseren van een ontmoetingsplek. Maar het belangrijkste was, dat uit die vervolggesprekken bleek dat er opbouwwerkers gewenst waren. Immers niemand had ervaring met het organiseren van de gewenste activiteiten. En ook ontbrak het aan kennis over het bewandelen van de nodige (administratieve) wegen. De Gemeente heeft gehoor gegeven aan deze wens en stelde via Scala twee opbouwwerkers aan. Inmiddels is de inzet van die twee in Ooststellingwerf een groot succes gebleken.

Uiteraard moest worden nagegaan of de wensen uitgevoerd konden worden. Dit onderzoek leidde tot een positief antwoord. En zo konden de mensen die zich hadden opgegeven aan de slag gaan.

Thema’s

Een dorpskamer is succesvol als er voor elk wat wils te beleven valt. Voor individuen en voor groepen. Met als overkoepelend motto: Activiteiten voor elk, open voor iedereen.

Te denken valt aan inloop voor een kopje koffie, thee of frisdrank (geen alcohol). Een koffiemorgen voor mannen, lezingen, een film, een theemiddag voor vrouwen, een klaverjasclub of spelletjesgroepen.

Belangrijke thema’s zijn:

  • Omzien naar elkaar, naar ouderen en eenzamen.
  • Cursussen (de dorpskameracademie)
  • Helpende handen (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren)
  • Lezingen (wat kan de notaris voor u betekenen, wat doet een burgemeester, een bijzonder reisverslag)

Accommodatiegroep

In 2019 begon de kookgroep voor Kerst een diner te organiseren waar voor een gering bedrag mensen konden aanzitten. En zo zaten ongeveer 30 mensen in de toenmalige Appelhof aan de Kerstdis. Sommigen hadden kleinkinderen meegenomen. Helaas gooide corona roet in het eten en kwam er geen vervolg. Maar dit jaar wordt opnieuw begonnen. Dat is zeker.

Maar ook de accommodatiegroep ging aan de slag. Samen met de opbouwwerker en Plaatselijk Belang. Eerst werden vergaderingen belegd, ideeën uitgewisseld, dorpskamers/huizen bezocht, mensen aangezocht, plekken in het dorp gezocht, koffie gedronken en koek gegeten.
En, er werd geld gezocht. Gelukkig had de opbouwwerker veel ervaring met het aanvragen van subsidie. En dat leidde tot voldoende geld om te beginnen met het avontuur om Harambe te doen vergeten.

Intussen bleek dat Zorggroep Liante zich meer wilde verbinden met de bevolking. Dat gold dan ook voor Riemsoord. En dat leidde ertoe dat de Dorpskamer de beschikking kreeg over de Appelhof. Maar daarmee werd tevens een link gelegd met Actium, de eigenaar van het pand. De Appelhof werd ook gebruikt door de huurders van Actium die in de aanleunflats wonen. Daarmee had hij een belang bij het initiatief.
Ook Actium stelde zich er als tweede partij achter en zo werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie getekend. Met een huurovereenkomst tussen Actium en de Dorpskamer was de overdracht een feit.

De oprichting en het bestuur

In de accommodatiegroepen kwamen mensen en sommigen verdwenen ook weer. Dingen die je graag wilt, gaan vaak langzaam. Uiteindelijk bleven zeven mensen over die bereid waren het bestuur van de beoogde stichting, Dorpskamer Appelscha, te vormen. Leuk was dat de meesten geen of weinig ervaring met besturen hadden. Omdat enthousiasme veel verzoet, was dat helemaal geen bezwaar. En gaandeweg leert men. De eerste officiële daad was het ondertekenen van de oprichtingsacte begin 2021. En zo zag de Dorpskamer het licht. Een paar bestuursleden kwam met het idee om de kamer de naam De Den te geven. En dus niet iets met de obligate appel. De Den verwijst naar de ontelbare dennen in ons dorp en zijn omgeving.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 4  geregistreerde leden t.w.

bestuur 2024 van dorpskamer de den appelscha

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen dorpskamer! Vrijwilligers zijn dagelijks in touw als gastvrouw of heer en maken het mogelijk dat alle activiteiten draaien.

Zij ontvangen de gasten en zorgen dat het niemand aan iets ontbreekt. De Den heeft een mooie groep vrijwilligers die elk jaar met elkaar de handen uit de mouwen steken voor een grote schoonmaak. Eigen gemaakte taart is daarbij onontbeerlijk. Er wordt genoten!

De vrijwilliger zorgt ervoor dat na elke activiteit alles weer netjes is, dat inkopen worden gedaan, bloemen worden ververst, naar wensen en vragen van gasten wordt geluisterd.

En na een jaar hard werken is het dan tijd om te ontspannen. Een feestje is dan op zijn plek!

Vrijwilliger worden? Bericht ons op info@dorpskamer-appelscha.nl.