welkom bij dorpskamer de den appelscha

Privacybeleid ‘De Den’

Dorpskamer ‘De Den’ Appelscha is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dorpskamer ‘de Den’ heeft ervoor gekozen om digitaal bereikbaar te zijn.

Contactgegevens

www.dorpskamer-appelscha.nl
info@dorpskamer-appelscha.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpskamer ‘de Den’ verwerkt uw persoonsgegevens die u bij inschrijven voor activiteiten verstrekt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpskamer ‘de Den’ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dorpskamer-appelscha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Dorpskamer ‘de Den’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vastleggen van uw deelname aan activiteiten.
 • Het vastleggen van uw gegevens t.b.v. besloten gebruik van de dorpskamer.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over Dorpskamer ‘de Den’ en onze activiteiten.
 • Dorpskamer ‘de Den’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorpskamer ‘de Den’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Dorpskamer ‘de Den’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Maximaal 1 jaar.
 • Factuurgegevens: 7 jaar na afsluiten boekjaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpskamer ‘de Den’ verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten. Denk hierbij aan het sturen van een deelnemerslijst aan de organisator van een activiteit. Daarnaast om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Dorpskamer ‘De Den’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. U hebt de plicht om aanpassingen (correcties) tijdig door te geven. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpskamer ‘de Den’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dorpskamer-appelscha.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.
Dorpskamer ‘de Den’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpskamer ‘de Den’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via info@dorpskamer-appelscha.nl.