welkom bij dorpskamer de den appelscha

Bestuur

Het bestuur van de dorpskamer is vanaf februari 2021 actief in het besturen van dorpskamer De Den.

Bij ondertekening in 2021 bestond het bestuur uit 6 officiële leden, twee daarvan namen later een eigen ander pad waarna er 4 bestuursleden over bleven. Als ondersteunend lid was Corry van Dijk vanaf het begin actief tot de dag van vandaag. Janny Schenk en Gerrie Eilander sloten zich aan en participeren mee in de bestuursvergaderingen. Helaas neemt ook Janny Schenk binnenkort afscheid, vanwege haar nieuwe baan.

Het bestuur stelt zich actief op en is dienstbaar aan de wensen en vragen van bewoners uit het dorp Appelscha en omgeving. Zij probeert een verscheidenheid aan activiteiten voor breed publiek aan te bieden en te faciliteren. Het doel is om ontmoeting mogelijk te maken, Een sfeer te scheppen waarin gastvrijheid en gezelligheid voorop staat en waar iedereen die dat wil, zijn of haar eigen talent aan de dag kan leggen en wil delen met anderen.

De Den staat niet alleen, zij heeft een samenwerkings overeenkomst met de buren Actium en Liante.  Met zijn drieën streven zij ernaar om de handen ineen te slaan en elkaar in aanbod van programma te versterken. Zo 4 x per jaar stemt de gevormde beheercommissie de activiteiten af en worden vragen en wensen besproken rond beheer en onderhoudt van gebouwen.

Vele mensen hebben afgelopen 2 jaar de weg naar de Den gevonden. Wat betreft reserveringen voor eigen doelgroep, vereniging of club waar men lid van is, voor expositie of workshops enz.

Het bestuur is blij en heel tevreden met de ontwikkelingen, en kijkt terug op een tweetal bruisende jaren.  Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder 25 enthousiaste vrijwilligers die de Den een warm hart toedragen,

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 4  geregistreerde leden t.w.

bestuur 2024 van dorpskamer de den appelscha